Levenstestament 

Veel mensen hebben een testament gemaakt. Hierin is vastgelegd wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun nalatenschap. Er staan bepalingen in over wie moet erven, onder welke voorwaarden en wie de nalatenschap moet afwikkelen (wie de executeur is). En vooral door dat laatste puntje, het benoemen van een executeur, denken veel mensen dat daarmee ook zaken zijn geregeld die ze vóór hun overlijden niet meer zelf kunnen doen.

Maar niets is minder waar. Een "gewoon" testament werkt pas na het overlijden van iemand. Wilt u iets regelen voor de situatie dat u nog in leven bent, maar niet meer zelf kunt handelen (bijvoorbeeld vanwege dementie of een beroerte), dan biedt het levenstestament een oplossing.

Overigens kunt u ook een levenstestament maken voor het geval u bepaalde handelingen (geestelijk) nog wel zou kunnen doen, maar ze niet meer kan of wil verrichten, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent geworden.

Een levenstestament is een notariële akte waarin de maker aanwijst wie zijn zaken moet behartigen als hij dat bij leven zelf niet meer kan of wil, hoe hij de zaken geregeld wenst te hebben en welke voorwaarden allemaal van toepassing zijn. Het is dus een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen, op allerlei gebieden.

Kijkt u overigens ook eens onder het kopje "overige" naar de brochures:

- Wie geeft u het vertrouwen

- Waar zeg ik ja tegen ?

Laatste nieuws

20-06-2017

Sportieve prestatie voor het goede doel !

Lees meer

01-06-2017

Per 1 januari 2018 is algehele gemeenschap van goederen niet langer de standaard

Lees meer