Nieuws

Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken ?

Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken ?

Dit is tegenwoordig een veel gestelde vraag. Velen weten nog goed dat je vroeger (tot 1997) je eigen geld moest "opeten" in het bejaardenoord. Een door menigeen als onrechtvaardig gevoelde regeling.

Wie nu zorg ontvangt, betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Dat is op zich niet nieuw.
De bijdrage werd bepaald op basis van het verzamelinkomen van de Wet Inkomstenbelasting. Op 1 januari 2013 is de berekening van de eigen bijdrage veranderd. Uitgangspunt is: wie te weinig inkomen heeft, maar wel vermogen, moet daaruit ook bijdragen. Dit hebben sommige mensen al ervaren.

Hoe werkt het?
De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen en van uw persoonlijke situatie. Woont u thuis of in een zorginstelling? Waar woont de echtgeno(o)t(e) of partner? Moet u zorgen voor kinderen? Voor wie in een zorginstelling woont, is de eigen bijdrage maximaal € 2.304,= (2016) per maand.
Tot en met 2012 werd uitgegaan van het inkomen waarover de Belastingdienst inkomstenbelasting heft: het verzamelinkomen. Het gaat om inkomen uit werk, uitkering of pensioen. Maar ook om rente op spaargeld of andere inkomsten uit vermogen of dividend.
Sinds 1 januari 2013 moet u daarnaast nog eens 8% van uw vermogen (voor zover boven de vrijstelling(en)) optellen.

Het gaat daarbij om uw box 3 vermogen. Dus spaargeld, beleggingen of een tweede woning. Er is wel een vrijstelling van ruim € 24.000,= per persoon (2016).
Groenbeleggingen tot circa € 57.000,= (2016) per persoon doen (nu nog!) niet mee.
De peildatum voor de vaststelling van het vermogen en inkomen ligt twee jaar vóór de aanvraag van zorg. Dus als u in 2016 zorg heeft of aanvraagt, dan wordt er gekeken naar (1 januari) 2014 enzovoorts.

Veel vragen zijn er over de eigen woning
Normaal zit een eigen huis niet in box 3 maar in box 1 en telt het dus niet mee. In sommige gevallen ziet de Belastingdienst ook het eigen huis als vermogen. Dit geldt onder andere voor echtgenoten die allebei niet meer thuis wonen, maar wel hun oude huis hebben aangehouden. Dan blijft het huis nog maximaal twee jaar een eigen woning, maar daarna gaat het (in beginsel!) naar box 3. Als één van de echtgenoten nog in het huis woont, kan het huis helemaal uit box 3 blijven.

De nieuwe manier van berekenen van de eigen bijdrage kan grote gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. Dit geldt vooral voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel een hoog box 3 vermogen.
De kwestie is van belang voor mensen die nog niet zijn opgenomen in een WLZ-instelling, maar die hier wel rekening mee willen houden maar zeker ook voor mensen die al verpleegd worden in een WLZ-instelling. Het kan goed zijn om stappen te zetten en te voorkomen dat u een hoge eigen bijdrage betaalt dan wel blijft betalen.

Te denken valt aan het doen van (papieren) schenkingen, het opstellen of aanpassen van (levens)testamenten waarin met het oog hierop het een en ander wordt geregeld. Of nog eens kritisch te bekijken of onroerend goed of andere bezittingen niet voor een te hoog bedrag zijn aangegeven.

Wij zijn graag bereid u te adviseren of het in uw situatie mogelijk en/of wenselijk is om maatregelen te nemen. U bent welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Laatste nieuws

16-10-2018

OPEN DAG 3 NOVEMBER 2018

Lees meer