Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

29-01-2013

De langstlevende krijgt toch alles ?

De titel zegt het al: bij een overlijden van iemand met achterlating van kinderen, en de aanwezigheid van een langstlevende, erft de langstlevende toch alles. Dat is ook zo, echter in de praktijk staat men vaak niet stil bij het feit dat dat dus ook schulden uit het verleden kunnen zijn, en men kan dan in de problemen komen.

Waar wordt op gedoeld? De overbedelingsvorderingen uit een eerder overlijden. Voorbeeld: man en vrouw, gehuwd en 2 kinderen. Eén van beiden overlijdt. Op grond van de wet of eventueel op grond van een testament, krijgt de langstlevende alle goederen toebedeeld onder de verplichting alle schulden voor zijn/haar rekening te nemen alsmede om aan ieder van de kinderen schuldig te blijven een bedrag overeenkomende met het erfdeel van dat kind. Op grond van de wet is dat eerst opeisbaar bij overlijden of faillissement van de langstlevende. In testamenten worden daar vaak extra opeisbaarheidsgronden aan toegevoegd, zoals een hertrouwen, al dan niet in gemeenschap van goederen en vermogensverhaal op het vermogen van de langstlevende.

Indien de langstlevende wil gaan hertrouwen, kan daarmee het kindsdeel opeisbaar worden op grond van een testament, daar gaan we nu even niet op in.

Wat belangrijker is voor de langstlevende in de relatie die volgt op de relatie die net is geschetst, is het feit dat als de langstlevende uit de eerste relatie die tevens de eerststervende in de tweede relatie is, overlijdt, de kindsdelen vanwege het overlijden van de eerststervende uit de eerste relatie meteen opeisbaar zijn. Met andere woorden in de nalatenschap van de eerststervende van de tweede relatie zit de schuld aan de kinderen uit de eerste relatie vanwege het overlijden van de eerststervende in de eerste relatie.

De langstlevende in de tweede relatie denkt vaak ten onrechte dat hij/zij, langstlevende op grond van de wet of op grond van een eventueel testament weer alles erft en beschermd wordt tegen de kinderen van de overledene. Dit is dus wel het geval voor de nalatenschap van de eerststervende in de tweede relatie, maar dus niet voor de opeisbare kindsdelen van de kinderen vanuit de eerste relatie.

Als dit dan ook nog een rentedragende schuld is dan kan de langstlevende op dat moment met een vervelende schuld worden geconfronteerd en kunnen er zelfs liquiditeitsproblemen ontstaan.

In het geval van tweede relaties van weduwnaars/weduwen is het dus zeer verstandig om testamenten op te maken en dus ook rekening te houden voor wat betreft het vermogen met deze alsdan opeisbare schulden.

Terug naar overzicht