Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

14-07-2014

Erven ondernemingsvermogen mag lager belast blijven

De overheid mag onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en particulier vermogen.

De fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich onlangs met deze uitspraak achter de Hoge Raad geschaard. De Hoge Raad kwam in november tot dezelfde conclusie. Door de uitspraak hoeven mensen die ondernemingsvermogen erven geen extra belasting te betalen. Was dit wel gelijk getrokken met de belasting op particulier vermogen, dan had het de schatkist naar schatting € 0,5 miljard per jaar opgeleverd. De advocaat-generaal van de Hoge Raad meende eerder dat er wel sprake was van ongelijke behandeling en dat mensen die een onderneming erven daar sinds een wetswijziging in 2010 te weinig belasting over betalen.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt een vrijstelling in van 100% van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan € 1.006.000 en 83% van de waarde die boven dat bedrag uitkomt. Alleen degenen die ondernemingsvermogen erven of geschonken krijgen hebben recht op die vrijstelling. Particulieren die geen ondernemingsvermogen erven, betalen tussen de 10% en 40% successierechten. De Hoge Raad hield de bestaande belastingvrijstelling ook in stand omdat ze vreesde dat anders de continuïteit van veel ondernemingen in het geding zou komen.

bron: Het Financieele Dagblad van 26 juni 2014

Terug naar overzicht