Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

11-06-2013

Het groenstrookje en andere aanhorigheden

Als de gemeente of iemand anders u een groenstrookje of andere 'aanhorigheid' aanbiedt, kunt u dit nu onder voorwaarden goedkoop en met aftrekbare rente aankopen. Wat zijn de vereisten daarvoor?

Op 1 januari 2013 is ingevoerd dat als u een 'aanhorigheid' bij uw woning koopt, u daarover 2% (i.p.v. 6% zoals daarvoor) overdrachtsbelasting betaalt. Financiert u deze aanhorigheid (bijvoorbeeld bij de bank), dan kunt de rente aftrekken. Nieuw sinds 1 januari 2013 is dan wel dat u de lening annuïtair moet aflossen, dat wil zeggen dat u in 30 jaar de lening moet hebben afgelost. U betaalt al die jaren ook rente. Als de rente en aflossing samen steeds hetzelfde bedrag zijn, noemen we dat een annuïtaire termijn (aan het begin veel rente en weinig aflossing, aan het einde veel aflossing en weinig rente). De nieuwe regels gelden dus niet alleen voor huizen, maar ook voor de (latere) aankoop van een 'aanhorigheid'.

Wat is nou precies een aanhorigheid? Dat begrip komt uit de Wet op de Inkomstenbelasting en geldt sinds kort dus ook voor de overdrachtsbelasting. Uit de jurisprudentie voor de inkomstenbelasting vloeit voort dat een aanhorigheid aan drie cumulatieve eisen moet voldoen: de aanhorigheid moet 1. bij de woning horen of gaan horen, 2. dienstbaar zijn (of worden) aan de woning en 3. in gebruik zijn (of raken) bij de woning.

Een voorbeeld van een aanhorigheid is het befaamde groenstrookje dat eerst bij de gemeente in eigendom was, maar dat u misschien al jaren in gebruik had of wilt hebben bij uw woning. Bij een groenstrookje zal vaak gesteld kunnen worden dat aan genoemde drie cumulatieve eisen is voldaan. Lastiger wordt dat bij een garage. Staat deze op een naastgelegen perceel bij de woning, dan zal vaak voldaan zijn of worden aan de drie eisen. De garage hoeft dan overigens niet per se als 'auto'garage gebruikt te worden. Ook het gebruik van de garage als bijvoorbeeld 'opslag'plaats is mogelijk, mits het dan maar gaat om opslag van zaken die u voor uw 'huishouden' gebruikt (en bijvoorbeeld niet voor uw bedrijf). Maar ook een garage die verder van de woning af staat, kan een aanhorigheid zijn, zo besliste de rechter. De afstand tot de woning kan wel tot gevolg hebben d! at de bewijslast dat aan genoemde drie cumulatieve eisen wordt voldaan, wordt verzwaard. In de jurisprudentie is ook uitgemaakt dat de bouwkundige situatie van belang kan zijn (zoals de omstandigheid dat de garage weliswaar niet naast de woning ligt, maar wel in hetzelfde bouwblok als de woning of het wooncomplex en dat het dezelfde steensoort heeft, etc.).

Als men voor de inkomstenbelasting aftrek van de rente (over de financiering die is aangegaan voor de aankoop) wil, is wel vereist dat de eigenaar van de aanhorigheid de woning als hoofdverblijf bewoont (het moet dus gaan om een box 1-woning). Dat is voor de overdrachtsbelasting niet van belang. Heeft u een vakantiehuisje en koopt u daar een groenstrookje bij aan, dan betaalt u dus maar 2% overdrachtsbelasting, ook al is het vakantiehuisje voor u een box 3-woning.

Niet meer vereist is dat u de aanhorigheid tegelijk met uw woning koopt. Het mag nu dus ook later worden gekocht. Ook is niet meer vereist dat u de aanhorigheid van dezelfde verkoper krijgt overgedragen als uw huis. Ook hier is het groenstrookje weer het schoolvoorbeeld. U koopt de woning van bijvoorbeeld de heer Jansen en het groenstrookje van de gemeente. De aankoop valt vanaf 1 januari 2013 onder het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting!

Terug naar overzicht