Nieuws

Nabestaanden wachten lang op erfenis door problemen Belastingdienst

Door problemen met een nieuw computersysteem heeft de Belastingdienst enorme achterstanden bij het innen van erfbelasting. Daardoor moeten nabestaanden maanden langer wachten op hun erfenis.

Zolang niet duidelijk is hoeveel aan de fiscus moet worden betaald, kan een notaris de erfenis niet afhandelen en krijgen nabestaanden dus geen geld. Er wordt de erfgenamen geadviseerd niet het geld van de erfenis helemaal uit te geven. 'Een notaris of executeur zal daarom meestal een ruim genomen bedrag reserveren voor het betalen van de aanslag erfbelasting. De rest van de erfenis kan desgewenst worden uitgekeerd.'

Half miljard
Coalitiepartijen en oppositiepartijen eisten donderdag van staatssecretaris Menno Snel een feitenrelaas van maand tot maand, om meer inzicht te krijgen. Zij noemden de gang van zaken schokkend, ook voor nabestaanden die nu langer in onzekerheid blijven over hun erfenis. Snel zei zelf ook erg onaangenaam verrast te zijn over de problemen met het automatiseringssysteem voor de inning van erf- en schenkbelasting. Het scheelt de schatkist dit jaar bijna een half miljard euro. Het geld wordt de komende jaren alsnog geïnd en leidt niet tot een gat in de begroting, verzekerde Snel. Aanslagen worden nu noodgedwongen met de hand gedaan, wat tot vertragingen leidt. Over erfbelasting die te laat wordt opgelegd, wordt daarom geen rente berekend.


Laatste nieuws

13-02-2019

Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken ?

Lees meer

07-02-2019

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2019

Lees meer