Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

16-10-2014

Ook ander Hof weigert machtiging aan bewindvoerder voor oprichting van BV

In Notafax 2014, nr 208 maakten wij melding van een uitspraak waarin een bewindvoerder als bedoeld in artikel 1:431 e.v. BW het vermogen van de rechthebbende wilde inbrengen in een BV om de AWBZ-bijdrage te verlagen. 

Hof Den Bosch weigerde echter de verzochte machtiging omdat het vermogen anders wordt onttrokken aan het toezicht van de rechter.

Thans heeft Hof Arnhem-Leeuwarden zich in vergelijkbare zin als Hof Den Bosch uitgelaten.

Zonder enig waardeoordeel te willen geven over de (morele) aanvaardbaarheid van de
oprichting van een BV met als voornaamste oogmerk betalingen van hogere AWBZ-bijdragen te voorkomen, oordeelt het Hof dat met het verlenen van machtiging het vermogen van de rechthebbende aan het met wettelijke waarborgen omklede stelsel van toezicht door de kantonrechter wordt onttrokken. In dat geval wordt het overgehevelde vermogen beheerd door het bestuur van de BV. 

Toezeggingen van het bestuur al dan niet in de persoon van de bewindvoerder tot het afleggen van rekening en verantwoording over het beleid van de BV hebben geen wettelijke grondslag. Schending van die toezeggingen kennen geen wettelijke sanctie. 
De kantonrechter heeft over die BV dus geen enkele wettelijke taak of bevoegdheid.
Hof Arnhem-Leeuwarden 2 oktober 2014, nr 200.145.027 (GHARL:2014:7556)

Terug naar overzicht