Nieuws

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2019

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2019

Vrijstelling voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u: Dan is uw vrijstelling:
Gehuwd/geregistreerd partner/ongehuwd samenwonend € 650.913,=
Kind met ziekte of handicap € 61.840,=
(Pleeg-)Kind € 20.616,=
Kleinkind € 20.616,=
Ouder € 48.821,=
Overig (zoals een broer of zus) € 2.173,=Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:                                                                       Dan is uw vrijstelling:

(Pleeg)Kind                                                                                 € 5.428,=
Kind tussen 18-40 jaar:                            eenmalig € 26.040,= of € 54.246,=

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 26.040,=. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 54.246,=
Als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 102.010,=.

Overig (zoals een kleinkind)                                                           € 2.173,=