Nieuws

Tot nader bericht geen erfbelastingrente bij sterfgevallen vanaf 1 januari 2017

Tot nader bericht geen erfbelastingrente bij sterfgevallen vanaf 1 januari 2017

Voor de verwerking van de aangiften schenk- en erfbelasting is de Belastingdienst vanaf het belastingjaar 2017 overgegaan naar een nieuw behandelsysteem. Door een vertraging in de oplevering van het nieuwe systeem worden de aanslagen op dit moment later dan normaal opgelegd.

Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten dat geen belastingrente in rekening zal worden gebracht ter zake erfbelastingaangiften met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017.
Reeds in rekening gebrachte belastingrente over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf die datum zal door de Belastingdienst worden teruggegeven. Deze maatregel geldt zolang als nodig is. De staatssecretaris zal het een en ander in een beleidsbesluit vastleggen.

Laatste nieuws

14-03-2019

Open dag 6 april 2019 !

Lees meer

13-02-2019

Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken ?

Lees meer